Pamiatky

Pamätník víťazstva I. čs. armádneho zboru

Polom - Javoriny Polom Javoriny Polom Javoriny 

Počas II. svetovej vojny prebiehali najväčšie boje medzi fašistickými vojskami a I. čs. armádnym zborom v dňoch 11.-26. apríla 1945. Na počesť padlým bol na vrchu Polom postavený Pamätník víťazstva I. čs. armádneho zboru, slávnostne odhalený v roku 1961. Autorkou reliéfu je akad. sochárka Ludmila Cvengrošová. V dôsledku ťažby vápenca bol tento pamätník v roku 1986 premiestnený na neďaleký vrch Javoriny.

 

Pamätník oslobodenia

 pamätník oslobodenia pamätník oslobodenia

V obci pred kultúrnym domom v roku 1970 odhalili Pamätník oslobodenia. Jeho autormi boli ing. arch. I. Meliš a akad. sochár S. Bíroš.

 

Múzeum Malofatranskej operácie

Múzeum Múzeum múzeum 

Za obcou je múzeum so stálou expozíciou Malofatranskej operácie. Budova múzea pôvodne slúžila ako hájovňa. Po rekonštrukcií a výstavbe interiérov pre múzeum bolo v roku 1976 otvorenie „Muzeálnej expozície Malofatranskej operácie“.

 

Požiarny dom

Dokončený v roku 1933. Slúžil ako zbrojnica a strážnica, poschodie slúžilo ako spoločenská miestnosť pre divadlá, zábavy a pod. Neskôr bol rekonštruovaný (zdvihnutá svetlá výška garáží. V súčasnosti slúži požiarnikom a na poschodí je jedna miestnosť prenajatá na podnikateľské účely.
Kostol sedembolestnej Panny Márie

 

Kostol

Kostol Kostol Kostol 

V roku 1993 bola dokončená novostavba kostola. 16.12.1993 Ján Chryzostom kardinál KOREC posvätil nový kostol zasvätený sedembolestnej Panne Márii v Stráňavách. Základný kameň kostola posvätil sv. Otec Ján Pavol II. pri svojej návšteve v Bratislave dňa 22.4.1990.