O obci

Pečať obce Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1356 s názvom ZTRANY. Názov obce sa menil. V roku 1483 STRÁNYAWA, r. 1520 STRÁNAWY a v roku 1920 už STRÁŇAVY. Obec mala v minulosti erb s námetom 'Na pažiti pasúca sa hus'. Z toho vychádzal aj návrh na náš erb „v modrom štíte na vysokej zelenej pažiti pred zlatým kríkom stojaca strieborná hus“.

motokrosV minulosti sa v obci, pod vrchom POLOM, konali medzinárodné preteky v motokrose, ktoré boli aj v priamom prenose STV. V technickej vybavenosti obce je vodovod, plyn, kanalizácia s čistiarňou odpadových vôd, sekundárna sieť s verejným osvetlením, miestne telefónne rozvody, obecná kábelová televízia a komunikácie.

Základná škola má vybavené triedy, telocvičňu, školskú jedáleň a družinu. Materská škola je vybavená detským a dopravným ihriskom. Štadión OŠK Baník Stráňavy s tribúnou, šatňami a ostatnými objektmi.

V obci sa nachádza novo postavený rímsko-katolícký kostol zasvätený Sedembolestnej Panne Márii.

Veľa pozornosti venuje obec cestovnému ruchu. Vďaka termálnemu kúpalisku, lyžiarskemu vleku a turistickým možnostiam sú Stráňavy zaujímavé pre turistov po celý rok.